Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
Agenda
Agenda
ALV
Datum: ma 10   20:00 - 22:00
Locatie: Clubhuis
Memo: Het bestuur van MHC Forescate nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering, die gehouden zal worden op maandag 10 oktober 2022 vanaf 20.00 uur in het clubhuis.
 
 
AGENDA
 
1.   Opening
 
2.   Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 27 september 2021 en 13 juni 2022
 
3.   a.   Jaarverslag van het seizoen 2021/2022
     b.   Jaarrekening 2021/2022, verslag van de penningmeester
     c.   Verslag van de kascommissie en benoeming leden kascommissie
     d.   Dechargeverlening bestuur over hockeyseizoen 2021/2022
 
4.   Verslag van stichting S.B.S.S.A.
 
5.   Samenstelling bestuur; voordracht bestuursleden en aftredende bestuursleden
 
6.   Stand van zaken blaashal/zaalhockey
 
7.   Huishoudelijk reglement
 
8.   a.  Vooruitblik seizoen 2022/2023
     b. Begroting seizoen  2022/2023
 
9.   Rondvraag en sluiting
 
 
Aansluitend (ca. 22.00 uur) is er de mogelijkheid om een drankje te drinken
 
 
*Enkele bijlagen; notulen ALV 2021, jaarverslag en de financiële stukken zijn uiterlijk 3 oktober te raadplegen via de website achter de inlog met uw persoonlijke code (via menu-keuzes "club/documenten/vereniging”). Directe link: https://team.lisa-is.nl/Documents

Hele agenda