Belangrijke data 2017
Voor de A, B, en C jeugd is de competitie in het weekend van 27 mei 2017 afgesloten. Door de nieuwe indeling van de competitie voor de D-jeugd eindigt de competitie niet gelijk met de oudere jeugdteams. De laatste competitiewedstrijden voor de D-jeugd vinden plaats in het weekend van 10 juni 2017. De wedstrijden voor de E en F jeugd eindigt pas in het weekend van 17 juni. Deze verschillende data resulteren in afwijkende data voor de publicatie van de diverse selectiegroepen en de teams voor het seizoen 2017/2018. Hieronder volgt het overzicht van de diverse data.
Publicatiedata selectiegroepen liggen rond:
2 juni 2017 A en B jeugd
10 juni 2017 (avond) C-jeugd
18 juni 2017 (begin avond) D- jeugd

Tevens zal 18 juni aan het begin van de avond de publicatie van alle teams plaatsvinden. Dit valt dus gelijk met de publicatie van de selectiegroepen van de D-jeugd. 

De selectietrainingen voor de A en B jeugd starten in de week van 6 juni 2017. De selectietrainingen voor de C jeugd starten in de week van 12 juni 2017. De selectietrainingen voor de D jeugd starten in de week van 19 juni.  Alle schema’s voor de trainingen worden door onze manager HTZ Joyce Visser op de site gepubliceerd. Voor een aantal 2-de en 3-de kaderteams zal er nog een aanvullende selectietraining nodig zijn om de teams te kunnen vormen. De kinderen worden hierover nog geïnformeerd. Alle lijncoördinatoren zijn het afgelopen jaar heel druk bezig geweest met het bekijken van de kinderen teneinde aan het einde van het seizoen op een zo goed mogelijke manier de teams te kunnen vormen. Een enorm karwei waar onze Lijnco’s heel veel vrije tijd in steken, want dit gebeurt allemaal op vrijwillige basis. 

Tijdens de selectieperiode zullen de selecteurs de kinderen beoordelen. Alle kaderteams worden nog voor de zomervakantie gevormd. Alle kinderen zijn dus voor de vakantie op de hoogte van hun plek in het betreffende team. 

Bij MHC Forescate houden we de mogelijkheid van zogenaamde "open selecties",  waardoor de HTZ commissie ook later in het seizoen nog wijzigingen kan aanbrengen in teamsamenstellingen als gevolg van specifieke omstandigheden. Behalve technische vaardigheden, inzicht en snelheid zijn ook absoluut houding, gedrag en motivatie een belangrijk onderdeel voor de kaderteams. 
De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen lopen door tot maandag 3 juli 2017. De start van de voorbereidingen na de zomervakantie begint al vanaf 7 augustus 2017 voor de MA1 ivm de verwachte start in de Toppoule. Voor de overige 1-ste teams start de voorbereiding op maandag 14 augustus. Voor de overige teams die onder kader vallen start de voorbereiding op 21 augustus 2017. Dit is nog wel onder voorbehoud van trainingscapaciteit. Afwezigheid in de voorbereidingsperiodes kan invloed hebben op de plaatsing in het 1-ste team. Dit ter beoordeling aan de trainer/coach/lijncoördinator. De voorcompetitie voor de TOP-klasse start in het weekend van 2 september 2017. Alle overige klassen starten in het weekend van 9 september 2017.. 
Voor eventuele vragen over de selectiegroepen kunt u zich uitsluitend per mail wenden tot de lijncoördinator van de betreffende lijn:
Voor vragen over  MA1 en MB1 : [email protected] 
Voor vragen over  MC1 en MD1 : [email protected] 
Voor vragen over  JB1 en JA1 : [email protected] 
Voor vragen over  JC1 en JD1 : [email protected] 

Wij wensen jullie veel succes en vooral heel veel plezier de komende periode.

Ton van der Laan voorzitter commissie HTZ kaderteams
Eugenie Zwanenburg bestuurslid HTZ kaderteams
Noëlle Dijksman voorzitter commissie HTZ breedteteams
Guimet Schiffers bestuurslid HTZ jeugd

 
 

terug naar vorige scherm