Teamindelingen Jeugdteams 2017-2018

Met de grootst mogelijke zorg hebben de lijncoördinatoren van de commissie Hockey Technische Zaken zich ingespannen om voor het seizoen 2017-2018 de jeugdteams samen te stellen.

Uit privacyoverwegingen worden de lijsten niet publiek geplaatst op de site, maar zijn de bestanden voor leden beschikbaar achter de ledeninlog.
De lijsten zijn te vinden door na inloggen te kiezen voor de keuzemogelijkheden :
club > documenten > hockeytechnisch

(let op:in sommige browsers toont het scherm een foutmelding, de documenten zijn ondanks de melding echter gewoon zichtbaar).
We rekenen erop dat de gegevens ook vertrouwelijk blijven en niet via andere kanalen verspreid gaan worden. Op de plek waar ze nu te vinden zijn zijn ze immers gewoon beschikbaar voor alle betrokkenen.


In de komende tijd zullen wij nog de lijst met coaches nader invullen.
Als u zich voor coaching beschikbaar stelt, verzoeken wij u dat aan de desbetreffende lijncoördinator per mail kenbaar te maken (zie lijst hieronder).

--------------------------

Toelichting bij de teamindelingen in de verschillende lijnen:

Teamindelingen zijn natuurlijk elk jaar een moeilijke puzzel, omdat we graag iedereen een plek in een team willen geven die het beste bij hem/haar past, maar we natuurlijk ook rekening moeten houden met bondsindelingen, richtlijnen, spelersaantallen en veldencapaciteit.

 

Alle eerste teams worden nog voor de zomervakantie gevormd. Alle kinderen zijn dus voor de vakantie op de hoogte van hun plek in het betreffende team.

Voor eventuele vragen over de indeling kunt u zich uitsluitend per mail wenden tot de lijncoördinator van uw kind:

Voor vragen over meisjes A:[email protected]
Voor vragen over meisjes B:[email protected]
Voor vragen over eerste en opleidingsteams MA1, MA2, MB1 en MB2:[email protected]


Voor vragen over meisjes C:[email protected]
Voor vragen over meisjes D:[email protected]
Voor vragen over eerste en opleidingsteams MC1-3, MD1-3:[email protected]


Voor vragen over jongens A:[email protected]
Voor vragen over jongens B:[email protected]
Voor vragen over eerste en opleidingsteams JA1, JB1, JB2:[email protected]

Voor vragen over jongens C:[email protected]
Voor vragen over jongens D:[email protected]
Voor vragen over eerste en opleidingsteams JC1, JC2, JD1, JD2:[email protected]


Voor vragen over E-jeugd :[email protected]
Voor vragen over F-jeugd :[email protected]

Na ontvangst van de mail zal de desbetreffende lijncoördinator zo snel mogelijk contact opnemen. Voor de gevallen waarbij dat niet leidt tot een toereikende toelichting, zal op donderdag 29 juni 2017 een avond worden georganiseerd, waarbij leden - op afspraak - een mondelinge toelichting kunnen krijgen van de lijncoördinator.

Met sportieve groet,

Eugenie Zwanenburg en Ton van der Laan (HTZ kaderteams)
Guimet Schiffers, Noëlle Dijksman (HTZ breedteteams)
Karen Graver(HTZ jongste jeugd)


 
 

terug naar vorige scherm