Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
Nieuwe invulling van HTZ-organisatie
Het bestuur heeft de afgelopen maanden gekeken naar de inrichting en de aansturing van de HTZ organisatie (Hockey Technische Zaken). De wens is om de organisatie eenvoudiger te maken en een duidelijker aansturingsmodel te vormen. 

De uitgangspunten daarvoor komen uit de nieuw te vormen beleidsplannen (meer richten op ontwikkeling en opleiding) en het maken van efficiëntieslagen (eenvoudiger schema’s en aansturing). 

Aansturingsstructuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het te voeren beleid. De uitvoering daarvan vindt plaats door de HTZ commissies en de betaalde manager HTZ. De HTZ commissies zijn verantwoordelijk voor het indelen van de team en aanstellen van de coaches. De manager HTZ is verantwoordelijk voor alles rondom trainingen, de inhoudelijke kant en de organisatie. 

In de nieuwe structuur kiezen we voor een commissie jeugd (A t/m D), een commissie jongste jeugd (E t/m kabouters) en een senioren commissie. Per commissie is er een verantwoordelijk bestuurslid. 

De HTZ commissies bestaan uit lijncoördinatoren en een voorzitter, die het aanspreekpunt voor het bestuur is. Zij zijn verantwoordelijk voor de indelingen van de spelers in de teams, de aanstellingen van coaches en managers van de teams en houden in de gaten of alles in de verantwoordelijke lijn goed loopt. 

De manager HTZ stuurt de lijntrainers aan, bewaakt de kwaliteit over de verschillende lijnen en zal bijdragen in het formuleren van het hockeybeleid op Forescate conform de opdracht van het bestuur. In het formuleren van het hockeybeleid maakt de manager HTZ gebruik van input van de lijntrainers.
Een belangrijke rol voor de manager zal liggen in de begeleiding en opleiding van de lijntrainers. De lijntrainers op hun beurt zorgen voor continue begeleiding van de trainers op het gebied van hockeyinhoud en overdracht van kennis op de spelers en speelsters. Het belang van de lijntrainer kan daardoor niet voldoende onderstreept worden. 

De aansturing van de HTZ-manager zal grotendeels in handen liggen van het HTZ-jeugd bestuurslid. 

Per lijn: Eenvoudiger en logischer opbouw van trainingsuren en -tijden voor teams
Er gaat op dit moment veel tijd zitten in de organisatorische aspecten van HTZ. De trainingsschema’s worden gemaakt worden op basis van voorkeuren en beschikbaarheid van individuele trainers en teams; een zeer complexe zaak.

Met ingang van het nieuwe hockeyseizoen gaan we de trainingen inrichten per lijn, wat er op neer komt dat alle teams in één lijn zoveel mogelijk op het zelfde tijdstip zullen trainen. Bijvoorbeeld alle meisjes A spelen tegelijk op een vaste avond. Dit geldt voor alle jeugdlijnen, waarbij steeds een lijntrainer verantwoordelijk is voor de trainingen. 

De groepsgewijze aanpak bevordert het leerproces van een grotere groep, creëert meer homogeniteit, is makkelijker te organiseren en is kosten efficiënter. Bovendien komt er meer overzicht over de ontwikkelingen binnen de bredere groep. 

Ontwikkeling: Investeren in begeleiding van de (jeugd)trainers
We investeren graag in onze eigen jeugd en streven naar meer betrokkenheid binnen de club. Door het geven van trainingen kunnen (jeugd)spelers zich persoonlijk ontwikkelen en ontstaat er een beter inzicht in het hockey. 

Met behulp van lijntrainers kunnen we de trainers begeleiden. Zij worden verantwoordelijk voor de opleiding en begeleiding van de trainers. Doordat de lijnen tegelijk trainen houden de lijntrainers het overzicht en zijn ze meer betrokken bij de ontwikkeling van de individuele trainers en teams binnen lijn. 

Op deze wijze willen wij structureel voorzien in de nooit aflatende behoefte aan (opleiding van  nieuwe) trainers.
 
 

terug naar vorige scherm