Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
Uitnodiging ALV en Openingsborrel maandag 23 september 2019


Het bestuur van MHC Forescate nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering, die gehouden zal worden op maandag 23 september 2019 vanaf 20.00 uur in het clubhuis.


AGENDA

 

1. Opening

 

2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 24 september 2018*

 

3a. Jaarverslag van het seizoen 2018/2019

3b. Jaarrekening 2018/2019 verslag van de penningmeester*

3c. Verslag van de kascommissie en benoeming leden kascommissie

3d. Dechargeverlening bestuur over hockeyseizoen 2018/2019

 


4. Verslag van stichting S.B.S.S.A.

 

5. Samenstelling bestuur; voordracht bestuursleden en aftredende bestuursleden:

 

  • John Kootstra treedt af als bestuurslid HTZ Senioren
  • Het bestuur stelt voor Michelle Langeveld -Kolman te benoemen als bestuurslid HTZ Senioren & Jongste Jeugd
  • Het bestuur stelt voor Mark Bovenkerk te benoemen als bestuurslid Sponsoring & Communicatie.

 

6a. Vooruitblik seizoen 2019/2020

6b. Begroting seizoen 2019/2020

 


7. Rondvraag en sluiting

 

 

*Enkele bijlagen bij agendapunt 2 alsmede de jaarrekening en de begroting zijn beschikbaar via inloggen op de website met uw persoonlijke code (via menu-keuzes "club/documenten/vereniging”).
Directe link:https://team.lisa-is.nl/Documents

 

Aansluitend (ca. 21.30 uur) zal een borrel ter gelegenheid van de opening van het nieuwe hockeyseizoen plaatsvinden. Het bestuur nodigt alle vrijwilligers en leden hiervoor van harte uit.

 

 

 

 
Bijlage: ALV Agenda 23 sept 2019 .pdf
 

terug naar vorige scherm