Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
Aanmelden kabouter- en benjamini-hockey

AANMELDEN KABOUTER- / BENJAMINI HOCKEY

Komend seizoen gaan de Kabouters en de Benjamini’s weer op zondagochtend trainen.

Tijdens de trainingen komen de kinderen in aanraking met verschillende vormen van bewegen, die

aansluiten bij het natuurlijke bewegingsgedrag van de allerjongsten. Op die manier leren ze op een

leuke en veilige manier omgaan met sportief bewegen en ontwikkelen ze zich langzaamaan richting

het hockeyspel. Er is aandacht voor 'lopen' in allerlei vormen, 'balvaardigheid' en er wordt met zachte

knotsen en zachte ballen een eerste aanzet tot hockey gegeven. Forescate heeft het benodigde

lesmateriaal aangekocht bij de KNHB.

Meer informatie over KABOUTER- / BENJAMINI HOCKEY is te vinden op onze

website www.mhcforescate.nl.

AANMELDEN

Geïnteresseerd?

Als uw kind geboren is tussen 01-10-2014 en 30-09-2015 (of iets jonger is, maar wel in groep 2 zit

komend schooljaar) kunt u hem/haar inschrijven voor Kabouterhockey.

Als uw kind geboren is tussen 01-10-2013 en 30-09-2014 (of iets jonger is, maar wel in groep 3 zit

komend schooljaar) kunt u hem/haar inschrijven voor de Benjamini’s.

 

INSCHRIJVEN KAN NOG STEEDS!

U kunt uw kind nog steeds inschrijven. Bij voorkeur tot 1 juli. Inschrijven kan alleen via onze

website www.mhcforescate.nl.

Indien wij op 1 juli meer aanmeldingen hebben dan we kinderen kunnen plaatsen, zal er worden

geloot conform ons aannamebeleid. Meer informatie hierover vindt u op onze site. 

Begin juli verneemt u vervolgens of uw kind een plek heeft gekregen.   

 

Mocht uw kind worden uitgeloot voor de Benjamini’s, dan zal hij/zij automatisch op de wachtlijst

geplaatst worden,  in de hoop dat er in de toekomst een plek vrijkomt.

Wordt uw kind uitgeloot voor de Kabouters, dan kan uw kind op de wachtlijst blijven staan voor het

volgende seizoen, om dan tegen die tijd mee te loten bij de opvolgende lijn Benjamini’s.

 

Heeft u nog vragen? U kunt een mail sturen naar [email protected]

 
 

terug naar vorige scherm