Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
Routekaart MHC Forescate mei-juni 2021 

Zoals vorige week bekend is gemaakt heeft de KNHB besloten om de competities per direct te beëindigen.  Voor de komende weken is er voor Forescate een routekaart opgesteld om het seizoen zo fijn als mogelijk te kunnen afsluiten als ook een start te maken met de teams voor het nieuwe seizoen. Op deze routekaart staat per categorie wat de belangrijke data in deze periode zijn.
 

Graag het verzoek de data die voor jou belangrijk zijn te noteren!  

 

Jongste Jeugd 

De E- en F-teams zullen na de meivakantie tot en met vrijdag 28 mei trainen conform het huidige rooster met hun eigen team en zullen op zaterdag 15 mei nog een wedstrijdmoment hebben.  

Zaterdag 29 mei sluiten de E- en F- teams het seizoen af met een speciaal voor- en door Forescate georganiseerde Jongste Jeugd-slotdag. Houd deze zaterdag vrij! 

 

Zondag 30 mei worden de nieuwe teams voor seizoen ’21-’22 gepubliceerd alsmede de selectiegroepen (A1/B1/C1/D1). Voor de kinderen die doorschuiven naar de D-lijn is het van belang te weten dat wanneer uw kind bij de selectiegroep voor de D1 is ingedeeld ze met elkaar trainen vanaf 31 mei. Voor meer informatie à zie onder Junioren.  

 

Vanaf maandag 14 juni zullen de nieuwe E-teams (zowel eerste- als tweedejaars) één keer per week trainen (woensdag) en op zaterdag een wedstrijdmoment hebben. Het betreft de volgende zaterdagen: 19 juni, 26 juni en 3 juli.  

De kabouters en benjamini’s zullen doortrainen op de zondagen conform hun huidige trainingstijden tot en met zondag 4 juli. Zondag 23 mei zal er geen training zijn i.v.m. het Pinksterweekend.  

 

Mogen wij jullie eraan herinneren dat op zondag 30 mei de laatste vriendjes- en vriendinnetjestraining is voor dit seizoen? Neem gerust nog een vriendje of vriendinnetje mee, maar vergeet dit niet van tevoren aan te melden.  

 

De benjamini’s schuiven volgend seizoen door naar de F-lijn. Vanaf september trainen zij doordeweeks en spelen ze op zaterdag wedstrijdjes tegen andere clubs.  

 

Junioren (A t/m D) 

De Junioren zullen na de meivakantie trainen conform het huidige rooster met hun eigen team tot en met vrijdag 28 mei en zullen op zaterdag 15 mei en 22 mei nog een wedstrijdmoment hebben.  

Donderdag 13 mei zal er geen training zijn i.v.m. Hemelvaart.  

Zondag 30 mei worden de sterkte- en breedteteams voor seizoen ’21-’22 gepubliceerd inclusief de selectiegroepen (A1/B1/C1/D1). De kinderen die behoren tot de selectiegroepen zullen vanaf maandag 31 mei twee weken met elkaar trainen. Tijdens de 4e training wordt het uiteindelijke topteam bekend gemaakt.   

 

Alle juniorenteams trainen in de nieuwe teamsetting vanaf maandag 14 juni. Het lukt helaas niet om in de eerste twee weken van juni voor de sterkte- en breedteteams trainingen te verzorgen. De teams staat het natuurlijk vrij om al wel op een andere locatie met de teambuilding te beginnen.   

De trainingen vinden één keer per week plaats en lopen door tot en met vrijdag 2 juli. De topteams trainen twee keer per week. We doen onze uiterste best om op de volgende zaterdagen ze een wedstrijd te laten spelen: 19 juni, 26 juni en 3 juli.  

 

G-hockey 

De spelers en speelsters van ons G-hockeyteam zullen doortrainen tot en met woensdag 16 juni. 

 

SVT (Senioren-, Veteranen- en Trimteams) 

De SVT-teams trainen conform rooster door in de huidige teamsamenstelling tot en met 30 mei. Vanaf 31 mei zullen de SVT-teams wellicht enigszins wisselen qua samenstelling i.v.m. opzeggingen, instroom nieuwe leden en doorstroom A-jeugd, maar blijven trainen conform het huidige trainingsschema tot en met zondag 4 juli. Mochten er vanuit de KNHB versoepelingen doorkomen, dan zal hierover direct gecommuniceerd worden met de captains van de SVT-teams voor afstemming in mogelijkheden.  

 

Keepers 

Het trainingsschema voor alle keepers (vaste- en wisselkeepers) blijft gecontinueerd tot en met 28 mei. Daarna zal enkel voor de selectie/vaste keepers een keeperstraining zijn.  

 

Keepersmaterialen 

De materiaal commissie komt met een separaat bericht op de website/LISA over het inleveren, controleren en weer uitgeven van de keepersmaterialen van de Jongste Jeugd en Junioren. 

 

Inleveren sponsorkleding 

Informatie omtrent het inleveren van de sponsorkleding volgt via de sponsorcommissie. Houdt er rekening mee dat het inlevermoment zal plaatsvinden in de week van 22-29 mei. 

 

Tot slot…. 

Deze routekaart geeft een globale planning weer waarbij wij de ruimte nemen om het seizoen goed af te sluiten maar tevens om voor de zomervakantie al met de nieuwe teams een mooie start te maken. Voor informatie betreffende de selectieprocedure verwijzen wij naar het document ‘Beleid teamindeling Jongste Jeugd en Junioren’ dat te vinden is onder de hockeytechnische documenten achter het inloggedeelte in Lisa. 

 

Het trainingsschema dat nu bekend is, zal tot de zomervakantie gecontinueerd worden. Er zullen spelers/speelsters in een nieuw team terecht komen en daardoor m.i.v. 14 juni een andere trainingsdag/tijd krijgen. Houd LISA en mogelijke overige communicatie goed in de gaten. 

 

Bij de herstart na de zomervakantie zal het trainingsschema geheel aangepast zijn naar het nieuwe seizoen waardoor de trainingsdagen/tijden wederom kunnen/zullen verspringen. Dit is ook afhankelijk van de beschikbaarheid van de trainers. Wij proberen dit zo snel als mogelijk rond te hebben en te publiceren.  

 

Vragen en tips zijn natuurlijk altijd welkom, mail ons gerust!  

 

Met sportieve groet mede namens de voorzitters van de HTZ-commissies en de managers HTZ,  

 

Jan Geert Vink en Michelle Langeveld  

Bestuursleden HTZ MHC Forescate 

 

 
 

terug naar vorige scherm