Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
Bestuursveranderingen op komst
Bestuurlijk zijn we zeer druk met het nieuwe jaar. Dat betekent dat er ook stevig vooruitgewerkt moet worden, ook wat de bezetting van de bestuursplekken.

Met de komende algemene ledenvergadering nemen we afscheid van maar liefst vier bestuursleden. Gelukkig hebben we voor 3 van de 4 functies opvolgers gevonden die momenteel intensief worden ingewerkt. Alles natuurlijk onder voorbehoud van goedkeuring van de voor te dragen nieuwe bestuursleden door de algemene leden vergadering.

In een eerder bericht is al aangekondigd dat de HTZ-functies van Jan-Geert Vink en Michelle Langeveld beschikbaar kwamen. Na respectievelijk 3 en 2,5 jaar intensief aan de club te hebben bijgedragen hebben Jan-Geert en Michelle aangegeven meer balans in hun eigen activiteiten te willen brengen, naast het hockey. Beiden hebben hard gewerkt aan de wijzigingen in de hockeyorganisatie en de continu veranderende omstandigheden door corona.  Voor de functie van Jan-Geert (Junioren, D1 en H1) hebben we Joris van der Zwan als opvolger gevonden. Joris is naast coach en trainer al jaren actief binnen de HTZ-organisatie als commissielid junioren en afgelopen jaar ook als voorzitter jongste jeugd.

Voor de functie van Michelle (Jongste Jeugd, Senioren, Veteranen & Trimmers) zoeken we nog iemand met een groot hockey en Forescate hart die de club kan aansturen. We zouden het heel leuk vinden als er weer een vrouw zich aanmeldt voor deze mooie functie.
Beide HTZ-bestuursleden zijn bovendien gezamenlijk verantwoordelijk voor de aansturing van de managers HTZ die de trainingen en het technisch beleid organiseren.

De functie van Beheer is de afgelopen 4 jaar door Jef Hassefras met grote inzet ingevuld. Jef heeft veel tijd besteed aan een lange termijn plan voor onderhoud wat ons veel inzicht geeft over te verwachten kosten om ons complex in goede staat te houden en de kosten te beheersen. Voor Jef hebben we opvolging gevonden met Reinier Methorst die actief is in de bouwwereld én als enthousiast trimlid en begeleider van de teams van zijn kinderen op de club.

Bij sponsoring en communicatie neemt Marc Bovenkerk afscheid. Ook zijn portefeuille was door corona veeleisend met doorlopend wijzigingen in de communicatie over maatregelen en contact met sponsoren, die het soms zelf heel moeilijk hadden. Marc zal worden opgevolgd door Harry van den Burg, die nu al actief is als commissievoorzitter sponsoring.

We zijn Jan-Geert, Michelle, Jef en Marc zeer dankbaar voor de energie en tijd die ze in onze club hebben gestoken. Tegelijk verwelkomen we graag Joris, Reinier en Harry in het bestuur, vanzelfsprekend na goedkeuring van de ALV.

Martijn Schoonhoven
Voorzitter

 
 

terug naar vorige scherm