Kaderteams seizoen 2017-2018

Beste spelers en ouders/verzorgers van onze kaderteams seizoen 2017-2018,

Ook voor de E-jeugd die volgend seizoen kans maakt op een plek bij één van de kaderteams geldt onderstaande. (Zie ook het artikel op de site genaamd Procedure indelen en selecteren jeugdteams 2017-2018. Klik op deze tekst voor directe link naar de procedure).

Hoewel onze focus momenteel op het huidige seizoen ligt, is de HTZ commissie kaderteams al van start gegaan met de voorbereidingen voor het seizoen 2017-2018.

Zonder al te ruim op de zaken vooruit te lopen, willen we in verband met de planning van vakanties en andere activiteiten alvast een aantal data onder de aandacht brengen. Op dit moment is het nog niet definitief bekend wanneer de start van de competitie is. De verwachte competitiestart voor de TOP-klasse is 2 september 2017, terwijl de startdatum voor de overige teams gepland staat op 9 september 2017.

 

Voorbereidingsfase I

Voor de kaderteams A-D jeugd. Dit betreft de selectieperiode zoals eerder beschreven onder Procedure indelen en selecteren jeugdteams 2017-2018.

Van maandag 5 juni tot maandag 3 juli. Per team kan hiervan nog worden afgeweken! Voor de D-jeugd komen we nog met de exacte data vanwege de nieuwe competitie opzet.

 

Voorbereidingsfase II

Vanaf maandag 7 augustus tot de 1e competitie wedstrijd.

Dit geldt voor alle 1ste teams van de A-D jeugd .

 

Voor de overige teams die onder kader vallen, start de voorbereiding op maandag 14 augustus. Dit is nog wel onder voorbehoud van trainingscapaciteit.

 

De trainingen in voorbereidingsfase I en II zijn verplicht voor alle spelers uit de selectie van de kaderteams!

De commissie HTZ kader behoudt zich het recht voor om spelers die afwezig zijn in deze voorbereidingsfase, niet mee te nemen in de selectie voor een kortere of langere periode. Het verdient aanbeveling om zo snel mogelijk contact te zoeken met de betreffende trainer of lijncoördinator van de lijn waarin een speler in seizoen 2017-2018 speelt. De namen en mailadressen van de betreffende lijncoördinator is op de site te vinden onder het kopje ‘de Club/organisatie’.

 

 

Eugenie Zwanenburg (bestuurslid HTZ kaderteams)

en

Ton van der Laan (voorzitter commissie HTZ kaderteams)

 
 

terug naar vorige scherm