COLUMN VAN DE VOORZITTER; Tijd van komen, tijd van gaan

Bestuurlijke mutaties

Stoppen; een moeilijk besluit

Na enkele maanden van wikken en wegen, heb ik besloten om in september 2017 te stoppen als voorzitter van MHC Forescate. Dit zal gebeuren op de Algemene Ledenvergadering (ALV), die op maandagavond 4 september wordt gehouden. Een moeilijk besluit, want deze prachtige hockeyvereniging gaat mij aan het hart. Het leiden van deze club heeft mijn leven verrijkt en ik kijk terug op 5 geweldige jaren waarin we met elkaar veel hebben bereikt. Tal van doelen zijn gerealiseerd, de club staat er uitstekend voor en is in financieel opzicht kerngezond. Het moment van stoppen is altijd moeilijk te bepalen. Waar doe je goed aan? Toen ik in 2012 aantrad als voorzitter als opvolger van Olivier Kist, kon ik niet bevroeden dat ik zo veel plezier zou beleven aan deze functie. Ik weet dat ik veel tijd, energie en inzet heb gevraagd van mijn bestuur, onze commissies, vrijwilligers en werknemers. Als ik zie wat we daar als club voor terug hebben gekregen, denk ik dat we heel tevreden mogen zijn. MHC Forescate was altijd al een mooie club, maar we hebben op tal van terreinen stapjes vooruit gezet en zijn uitgegroeid tot een sportief visitekaartje van de gemeente Voorschoten met een hoge gunfactor. Ik zal hier in mijn allerlaatste voorzitterscolumn (begin september 2017) verder op terug komen.

 

Bestuurskandidaat voorzitterschap

Het bestuur is al enige tijd op de hoogte van het feit, dat ik in september stop als voorzitter. Dat gaf tijd om te zoeken naar een nieuwe clubvoorzitter. Het goede nieuws is dat wij deze kandidaat gevonden hebben. Het bestuur van MHC Forescate zal bij de ALV 2017 Martijn Schoonhoven voordragen als nieuwe voorzitter van onze club. Martijn is natuurlijk geen onbekende binnen Forescate. Hij speelt al een aantal jaar in Veteranen B, is scheidsrechter, lid van de kascommissie en was al coach, trainer en teammanager bij diverse Forescateteams alsmede lid van de Commissie Sportiviteit. Ook zijn gezin (Stephanie en de drie kinderen) is actief binnen de club. Martijn beschikt over bestuurlijke ervaring in de sport en daarbuiten. Wij hebben als bestuur alle vertrouwen in Martijn als nieuwe clubvoorzitter en dat is dan ook de reden om hem bij de aankomende ALV voor te stellen als bestuurskandidaat. Binnenkort zal Martijn op onze clubsite meer over zichzelf vertellen, zoals dat hoort bij een voordracht als deze.

 

Aad Bol geeft het stokje over

Wie Aad Bol zegt, zegt Forescate en vice versa. Liefst 21 jaar diende Aad Forescate in allerlei bestuurlijke hoedanigheden. Aad is al vele jaren werkzaam als bestuurslid Beheer en met de schitterende vernieuwing van ons complex in 2016 werd een nieuwe mijlpaal bereikt. Dagelijks is hij in de weer voor de club en de titel "erelid” is hem al jaren geleden meer dan terecht toegekomen. Hoewel Aad en Forescate onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn, zal Aad in september 2017 toch een punt zetten achter zijn bestuursfunctie. Een besluit waar iedereen het volste begrip voor heeft, want de nestor van ons bestuur heeft alles al een keer meegemaakt en vindt het tijd worden om het stokje over te geven. Aan het afscheid van Aad als bestuurslid zal de komende tijd op verschillende manieren aandacht worden gegeven en dat komt hem toe. Het is natuurlijk geen afscheid van de club, want daarvoor zit de liefde te diep en er blijven tal van zaken te doen op ons complex waar de kennis en kunde van Aad een absolute meerwaarde blijft.

 

Als ontvanger van het stokje van Aad stelt het bestuur Jef Hassefras voor. Tegenwoordig spelend in Heren 2, maar daarvoor jarenlang een sterkhouder van ons eerste Herenteam. Zoon van onze oud-penningmeester Rokus. Jef loopt inmiddels al een tijdje mee met Aad en heeft veel zin in dit nieuwe avontuur. Daarbij weet Jef dat hij altijd terug kan vallen op de grote ervaring van zijn mentor. In de komende ALV moet ook de benoeming van Eugenie Zwanenburg worden geformaliseerd als bestuurslid HTZ Kader. Eugenie vervult deze functie al als ad interim na het vertrek van Dominique Lingeman in december 2016.

 

Sportief 2016/2017

De competitie ligt inmiddels achter ons. De voorbereiding was lastig, omdat onze drie vernieuwde kunstgrasvelden in de zomer van 2016 werden aangelegd en daardoor kwamen trainingen en oefenduels enigszins in het gedrang. Ook hadden onze hockeyers een gewenningsperiode nodig aan het spelen op onze eigen watervelden. De veldcompetitie is prima verlopen en organisatorisch gezien is dat een grote verdienste van wedstrijdsecretaris Mark de Kock, ons scheidsrechterskorps, de HTZ-commissies, de barmensen en al die vrijwilligers die bij jong en oud als coach of manager actief waren. Zeven jeugdteams werden kampioen. Geen wedstrijd zonder training. Onder leiding van onze HTZ-manager Joyce Visser en de lijntrainers waren vele tientallen teamtrainers enkele malen in de week op het trainingsveld met veel passie bezig om onze hockeyers de fijne hockeykneepjes aan te leren. Onze jeugd liep duidelijk warm voor het zaalhockey en dat is een prettige constatering. Het enthousiasme lijkt de laatste jaren toe te nemen en dat betekent ook, dat wij als club een duidelijke zaalhockeyvisie moeten neerleggen. Het is niet voor niets dat Forescate de ontwikkelingen rond blaashallen voor zaalhockey in de omgeving nauwlettend volgt.

 

Heren 1 was dicht bij promotie naar de eerste klasse, maar werd voor het tweede achtereenvolgende jaar derde. Onder de bezielende leiding van de nieuwe trainer/coach Rutger den Hartog kan ons jeugdige en talentvolle H1 terugkijken op een goed seizoen. Nu al hebben de mannen erg veel zin in komend seizoen waarin de promotieregeling naar de eerste klasse is verruimd. Ook de H1-selectie voor komend seizoen belooft veel goeds. Dames 1 speelde een prima eerste competitiehelft, die werd afgesloten op een derde plaats. Na de winterstop kreeg het de motor niet op gang en dat kostte veel punten. Het competitieslot was wel naar behoren met een plek in de middenmoot van de tweede klasse als resultaat. Komend seizoen zal coach Hans Verheij een jong D1 onder zijn hoede hebben, waarbij wekelijks enkele talentvolle speelsters uit MA1 zullen meedraaien. Bij de hoogste jeugdteams een opvallende knappe klassering voor MA1 dat derde werd in Super A. MB1 had een goede kans op de titel in de Topklasse, maar strandde net voor de eindstreep. MC1 sneuvelde in de kampioenswedstrijd en MD1 werd zowel in de zaal als op het veld kampioen.

 

Tribune en velden

Wat zijn we trots op ons vernieuwde complex en wat een rijkdom om onder meer twee watervelden tot onze beschikking te hebben. Onze hockeyers genieten hier met volle teugen van, al is het ook even wennen. Toen het al in november 2016 zachtjes vroor, gebeurde het enkele malen dat onze watervelden niet bespeelbaar waren. Dit is inherent aan een waterveld.
De laatste maanden hebben we wat problemen gehad met het besproeien van onze watervelden. Daar is heel hard gewerkt door onze mensen en de leverancier van de installatie. Besproeien van velden is een zoektocht. Er komt technisch het nodige bij kijken en luistert allemaal heel nauw. Te veel water is niet goed en te weinig ook niet, want een waterveld moet wel nat zijn. We zullen ook kritisch kijken naar de afstelling van de installatie op veld 1 voor het terras, want steeds als het waait krijgen toeschouwers die zich niet snel genoeg uit de voeten maken een gratis douche.

 

Het bestuur is ook druk bezig met het realiseren van de nieuwe tribune met ca. 140 zitplaatsen naast het clubhuis bij veld 1. De doelstelling is nu om de tribune voor het begin van de competitie 2017/2018 in gebruik te kunnen nemen. We hebben de laatste weken gelukkig flinke voortgang geboekt. Het vergunningstraject bij de gemeente Voorschoten hopen we voorspoedig door te kunnen lopen. Ook in het kader van de veiligheid van onze kinderen op het complex zou het zeer wenselijk zijn als de plaatsing van de tribune voor het eerste competitieweekeinde is gerealiseerd. De leverancier van de tribune is bekend, evenals de aannemer. Enkele bedrijven hebben voor een financiële bijdrage gezorgd en ook verschillende clubinitiatieven hebben het financiële tribunepotje gevuld. Natuurlijk bent u geïnteresseerd in namen, maar die zullen we in een later stadium bekend maken. Eerst maar eens in goede samenwerking met leverancier, aannemer en de gemeente Voorschoten zorgen dat de tribune er komt te staan en of kijken of de tijdsplanning haalbaar is.

 

Evenementen

Forescate heeft een reeks van succesvolle evenementen achter de rug. Ik noem bijvoorbeeld het Quintus studentenhockeytoernooi, de bruisende Jongste Jeugddag, de Koningsspelen, uitwisseling Engelse teams en de Sportways-kampen. Stuk voor stuk dagen die uitstekend verliepen en eens te meer een bewijs dat Forescate de mensen en de faciliteiten heeft om dergelijke evenementen goed te organiseren.

Dat is misschien ook wel de belangrijkste reden dat Forescate zich bij de KNHB middels een bidbook kandidaat heeft gesteld om de nationale kampioenschappen voor A-, B-, of C-jeugd te organiseren in 2018. Ook wil onze club graag een keer als gastheer fungeren voor een hockeyinterland van onze Oranjedames of –heren. Mede doordat Forescate zijn zaken netjes op orde heeft en veelvuldig communiceert over clubaangelegenheden, staat onze club er positief op qua imago en dat resulteert in een brede gunfactor. Dit komt mede door ons Buurthuis van de Toekomst. Ook de komende zomermaanden blijft het Buurthuis leuke, aansprekende activiteiten organiseren. De komende weken hebben we het Familiehockeytoernooi en het AB-feest nog op de agenda staan.
Ik wil al onze organisatoren ontzettend bedanken voor al het goede werk dat zij hebben verricht en het drietal Ad de Gruiter, Joyce Visser en Paul Engels in het bijzonder!

 

Divers

  • Het bestuur van Forescate is erg blij met de nieuw afgesloten contracten met de hoofdsponsors Rabobank en Intersport Twinsport. Op de site ziet iedereen ook geregeld dat nieuwe clubsponsoren worden voorgesteld, maar onze sponsorgroep kan altijd verder worden uitgebreid. Vrijdagavond 23 juni heeft de sponsorcommissie voor de eerste maal een ‘cycling dinner’ georganiseerd.

  • In navolging van onze eerste Glossy van vorig jaar, kan ik nu meedelen dat Forescate ook  voor het seizoen 2017/2018 een eigen seizoenmagazine zal uitbrengen. Dit zal eind september/begin oktober uitkomen. Op het gebied van PR en communicatie zitten er ook nog verschillende andere acties in het vat waar onze leden vrolijk van zullen worden.

  • Onze onvolprezen wedstrijdsecretaris Mark de Kock wordt met ingang van komend seizoen opgevolgd door Ilse den Heyer en Layla van der Burgh. Top, dames. Veel succes!

  • We zoeken nog wel naar een hoofd barcommissie en een planner voor de scheidsrechterscommissie. Voor meer info, zie de site onder nieuwsberichten

     

    Tot slot wil ik al onze vrijwilligers en werknemers enorm bedanken voor het feit dat zij afgelopen seizoen zorgden dat onze leden wekelijks konden hockeyen met alles dat daarbij hoort. De sponsors wil ik uiteraard danken voor hun financiële steun en de supporters voor hun aanwezigheid langs de lijn. Al deze mensen en natuurlijk onze leden wens ik een heerlijke zomervakantie toe en hoop dat iedereen zich in de loop van augustus weer fris en fruitig meldt op Sportpark Adegeest bij ons aller MHC Forescate!Jelle Raap
Voorzitter MHC Forescate

Reageren op deze column ? [email protected]

 

     

    


 
 

terug naar vorige scherm