Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
Bestuurslid Hockey Technische Zaken (HTZ) Jeugd en Jongste Jeugd gezocht
Het bestuur van Forescate zoekt twee nieuwe bestuursleden Hockey Technische Zaken (HTZ) ter vervanging van Guimet Schiffers die aan het einde van dit bestuursjaar aftreed en ter invulling van de vacante positie die door interim bestuurslid Eugenie Zwanenburg tijdelijk is ingevuld. 

De afgelopen maanden is er door het bestuur hard gewerkt aan het vormgeven van HTZ beleid en het nadenken over de organisatorische inrichting die hiermee samen gaat. Dit heeft er toe geleid dat we in plaats van een splitsing in kader en breedte kiezen voor een splitsing op basis van lijnen. We zijn dan ook op zoek naar een Bestuurslid Jeugd voor de lijnen A t/m D en een Bestuurslid Jongste Jeugd voor de lijnen E,F, kabouters en benjamini’s.

Van  het bestuurslid HTZ (beide functies) wordt verwacht dat hij/zij samen met de andere bestuursleden invulling geeft aan het beleid van de vereniging en specifiek van HTZ en sturing geeft aan de uitvoering van dit beleid door lijncoördinatoren, manager HTZ, trainers en coaches.

Tot de taken van het bestuurslid HTZ behoren:
Eindverantwoordelijk voor HTZ commissie
Budget HTZ commissie
Informeren van commissieleden HTZ  over relevante HTZ-zaken en laat zich informeren over alle relevante zaken binnen HTZ 
Financiële afspraken fiatteren trainers/coaches/medische ondersteuning HTZ  binnen vastgestelde budget
Controleert opvolging clubbeleid
Afstemming  met andere HTZ bestuursleden en manager HTZ
Bepaalt mandaat commissieleden voor maken afspraken en nemen beslissingen 
Eindverantwoordelijk voor teamindelingen jeugd. Kan gesprekken voeren met spelers/ouders
Onderhoudt externe contacten met KNHB, clubs, trainer-coaches, spelers 

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Martijn Schoonhoven, te bereiken per mail
[email protected] of door hem aan te spreken op de club 


 
 

terug naar vorige scherm