Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
Contributie 
De contributiebedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Conform de alv d.d. 13 juni jl zijn de contributies voor het seizoen 2022-2023 als volgt vastgesteld:



Senioren / Veteranen €  383
Jonge Senioren (18 - 25 jr) €  340
Trimmers / trainingsleden 
€  243
Junioren A/B/C/D (10-18 jr) €  359
Jongste Jeugd E (8-10 jr) €  316
Jongste Jeugd F (7-8 jr) €  267
Benjamini's (6-7 jr) €  219
Kabouters (4-6 jr)
€  151
G-leden €  243
Sevens
                         €  243


Aanvullende informatie:
 
 • * De maximale contributie per gezin is vastgesteld op € 1.331,00.
 • * Kosten van zaalhockey worden separaat geincasseerd.
 • * Eenmalig entreegeld (per lid) € 79
 • * Bijdrage voor een donateur   € 79
 • * Voor nieuwe leden die na 1 januari 2023 lid worden geldt een korting op de contributie van 50%, deze
     korting geldt niet voor het inschrijfgeld.
 • * De hoogte van de contributie is afhankelijk van de leeftijd van het lid en niet van het team waar het in
     speelt.
 • Trainingsleden mogen maximaal 6 wedstrijden per jaar in competitieteams meespelen als invaller.
 

 
Automatische incasso
 
Betaling van contributie gebeurt via een machtiging tot automatische incasso.
Inning van de verschuldigde seizoenscontributie vindt plaats in twee termijnen, te weten in augustus en oktober.
Daarnaast is er uiteraard de jaarlijkse incasso van de zaalhockeycontributie.
 
 
 
Indien een lid de MHC Forescate nog niet heeft gemachtigd tot automatische incasso van contributiegelden, dan dient het gehele bedrag te zijn betaald per eind augustus.
Bovendien wordt er een toeslag van 20,00 euro (per verschuldigde contributie) in rekening gebracht.
Voor het alsnog verlenen van een machtiging tot automatische incasso kunt u een mail sturen aan [email protected].