Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
Jeugd 
Breedteteams Junioren
De commissie HTZ Junior bestaat uit een voorzitter en lijncoördinatoren en omvat de volgende lijnen: A-jeugd, B-jeugd, C-jeugd en D-jeugd. Binnen deze lijnen gaat de commissie HTZ Junior echter alleen over de niet-kader teams, ook wel de breedteteams genoemd. De lijncoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de coördinatie en organisatie rondom de teams, de teamindelingen en het contact met de coaches, de manager HTZ en de lijntrainers. De lijncoördinatoren zijn op zaterdag zo veel mogelijk op de club aanwezig om wedstrijden te bekijken. Ze zijn dan ook beschikbaar voor vragen en opmerkingen van coaches en ouders. De commissie HTZ Junior valt onder het bestuurslid HTZ Junior.

Vanaf de D-jeugd bestaat er in beginsel geen strikte scheiding meer tussen eerstejaars en tweedejaars spelers binnen de lijn. Het kan dus voorkomen dat er in een A/B/C/D-lijn teams worden gevormd waarin zowel eerstejaars als tweedejaars spelers binnen die lijn uitkomen. Het is daarentegen ook mogelijk dat er teams zijn met alleen of overwegend eerstejaars spelers of juist tweedejaars spelers. Dit is niet alleen zo bij onze club, maar evengoed het geval bij andere clubs. Bij de poule-indeling houdt de KNHB hiermee geen rekening. Dit kan er in de praktijk dus toe leiden dat een team van Forescate met overwegend eerstejaars spelers in een poule is ingedeeld met teams van andere clubs waarin alleen tweedejaars spelers zitten. Maar ook andersom.

Het uitgangspunt is steeds dat een kind in zijn eigen lijn speelt. De KNHB hanteert voor de inzetbaarheid van een kind in een lijn de geboortedatum van het kind. In een ‘jongere’ lijn spelen dan de lijn waarin een speler volgens het schema van de KNHB thuishoort, is niet toegestaan, tenzij de KNHB hiertoe dispensatie heeft verleend. Er zijn in feite maar twee gronden op basis waarvan dit zal worden toegestaan door de KNHB en dat zijn medische gronden en/of het gegeven dat er voor dat bewuste kind geen team beschikbaar is binnen de lijn waarin hij eigenlijk zou moeten uitkomen. Een gemotiveerd verzoek daartoe kan slechts door het bestuurslid HTZ Junior bij de KNHB worden ingediend. Dit gaat altijd in samenspraak met de betrokken lijncoördinator.
Spelen in een ‘oudere’ lijn gebeurt in principe ook niet. Een kind kan in uitzonderlijke gevallen wel in een oudere lijn worden ingedeeld, maar daarvoor moeten bijzondere redenen zijn. Een voorbeeld is dat een kind een zogenoemde vroege leerling is en tegelijkertijd met klasgenootjes wil beginnen met hockeyen. Het bestuurslid HTZ Junior neemt over zo’n individueel geval elk seizoen opnieuw een beslissing. 

De plaatsing van een kind in een oudere of jongere lijn in jaar ‘x’ biedt dan ook geen garantie voor de plaatsing in het jaar ‘x+1’. De belangenafweging vindt ieder jaar opnieuw plaats en het resultaat kan dan ook in het ene jaar anders zijn dan in het daaraan voorafgaande jaar.

Alle breedteteams trainen in beginsel twee keer per week. Daarnaast wordt er gedurende het seizoen een aantal keren looptraining gegeven.