Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
Aannamebeleid 
De Commissie Hockey Technische Zaken beoordeelt of er ruimte is voor plaatsing in een team. Zodra er plaatsing in een team heeft plaatsgevonden volgt automatisch ook de contributieheffing. Of er plaats is hangt af van de grootte en het aantal bestaande teams in de betreffende leeftijdscategorie. Indien er geen plaats is, staat u op de wachtlijst. U wordt hierover geïnformeerd.

Als vereniging hechten we er aan om zo duidelijk mogelijk aan te geven op welke wijze we jeugdleden aan zullen nemen. Bij de aanname worden de onderstaande uitgangspunten gehanteerd:
  • Er is een open inschrijving tot een per seizoen vastgestelde datum.
    Daarna worden kinderen geplaatst. Indien het aantal aanmeldingen het maximaal aantal te plaatsen kinderen overschrijdt, vindt loting plaats. 
  • Bij de meeste verenigingen worden de directe familieleden (hieronder wordt verstaan: (stief/pleeg)vader, -moeder, -broer, -zus, -zoon, -dochter) altijd geplaatst en wordt uit de overige aanmeldingen geloot. Deze lijn hanteren wij ook, met de restrictie dat dit natuurlijk alleen mogelijk is als dit aantal aanmeldingen niet het maximale aantal plaatsingen al overschrijdt. Indien dat wel het geval is, zal er in deze categorie worden geloot.
  • Als er na plaatsing van de directe familieleden het maximale aantal mogelijke plaatsingen nog niet is overschreden, zullen vervolgens aspirant-leden uit Voorschoten en de Stevenshof (postcode 2331) worden geplaatst. Hierbij geldt dezelfde restrictie dat dit alleen mogelijk is als dit aantal aanmeldingen niet het maximale aantal plaatsingen overschrijdt. Indien dat wel het geval is, zal er in deze categorie worden geloot. 
  • Indien familieleden en vervolgens aspirant-leden uit Voorschoten en de Stevenshof zijn geplaatst en het maximaal aantal te plaatsen kinderen nog niet is overschreden, zullen aspirant-leden uit buurgemeenten worden geplaatst. Hierbij geldt opnieuw de restrictie dat dit alleen mogelijk is als dit aantal aanmeldingen niet het maximale aantal plaatsingen overschrijdt. Indien dat wel het geval is, zal er in deze categorie worden geloot.
Heeft u vragen over het aannamebeleid? Mail dan naar HTZ[email protected]