Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
Historie Mixed Hockeyclub Forescate 
Toen Voorschoten zich in de jaren vijftig begon te ontwikkelen tot een aantrekkelijke woongemeente voor jonge gezinnen, ontstond onder de nieuwe forensen het idee om een hockeyvereniging op te richten.
 
De eerste pogingen daartoe werden in 1959 ondernomen. Wat aanvankelijk niet lukte, geschiedde wel een paar jaar later. Op 1 juli 1962 werd Mixed Hockeyclub Forescate opgericht. Door middel van haar naamgeving (Forescate) verbond de club zich vanaf het eerste uur met haar woonplaats en - in een grijs verleden - met zijn oor­spronkelijke bewoners: de -Voorste Catten -, die ten tijde van de Noormannen al gevestigd waren aan de voet van de binnenduinen. De naam Forescate verbasterde in de loop van de eeuwen tot Voorschoten.
 
Met het hockey begon het allemaal op een (dikwijls onbespeelbaar) veldje in het Burgemeester v.d. Hoeven Sportpark, dat na enkele jaren van een nieuwe grasmat en een simpele kleedaccommodatie werd voorzien. Een klein materiaalhok deed in die periode dienst als kantine.

In 1965 gaf de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond voor het eerst toestemming voor het spelen van vriendschappelijke wedstrijden. Het seizoen daarop werd al aan de districtscompetitie Zuid-Holland deelgenomen. Tientallen leden werden in eigen beheer opgeleid als scheidsrechter en trainer om hun kennis en vaardigheden in dienst te kunnen stellen van speelsters en spelers.

Een tweede speelveld, dat al gauw nodig was, werd gevonden aan de andere kant van het dorp, op het voormalig MOC-terrein. Weliswaar was dit afgedankte Marine voetbalveld dermate hobbelig dat het eigenlijk ongeschikt was voor hockey, maar daar stond tegenover dat de onderlaag van een meter puin een behoorlijke afwatering bood voor de gebruikelijke stortbuien in ons Hollandse klimaat.

Voor een derde speelveld kon de hockeyclub terecht op het terrein van het belendende R.K. Meisjesinternaat -Bijdorp-. Het contract met Bijdorp bepaalde echter uitdrukkelijk, dat slechts het vrouwelijke geslacht er mocht spelen, terwijl - met inbegrip van de twee scheidsrechters­- niet meer dan 10 mannelijke toeschouwers op het terrein werden geduld. Een gesprek met de tennisclub over een eventuele fusie resulteerde alleen in het voeren van dezelfde naam (Forescate), om te zijner tijd (als daar behoefte aan zou bestaan) een fusie te vergemakkelijken. Van een fusie kwam het echter nooit.


 
De situatie van een verspreide en verre van ideale hockeyaccommo­datie veranderde, toen de gemeenteraad in 1970 besloot het Sport­park Adegeest aan te leggen. MHC Forescate kreeg bij die gelegenheid drie bijeengelegen natuurgrasvelden toegewezen. Zelf bouwde de vereniging er zijn sfeer­volle Fins houten clubhuis, dat decennia later zou afbranden.
 
In 1979 werd een eerste kunstgrasveld aangelegd. Oorspronkelijk had de club drie velden, maar vanwege het al snel ontstane ruimtegebrek werd in het begin van de jaren -80 een vierde veld aangelegd. De hockeyvelden 2 en 3 werden in 1988 voorzien van een kunstgrasmat, waarna het vierde veld (nu veld 6 van de voetbal) in 1989 naar SV Voorschoten overging.
 
In 2003 werd Forescate helaas prooi van een brandstichter. Het mooie houten clubhuis ging in vlammen op. Gedurende twee jaar werd er hard gewerkt met man en macht aan een nieuw clubhuis. In augustus 2005 opende Forescate het nieuwe clubhuis. Een modern gebouw tevens geschikt voor kinderopvang. De kinderopvang B4kids kreeg er inwoning voor de buitenschoolse kinderopvang. Ook veld 1 dat veel schade had opgelopen van de brand werd in 2005 geheel vervangen.

In het najaar van 2008 werd het hockeycomplex uitgebreid met een extra kunstgrasveld op de plaats van een voormalig trainingsveld van Voorschoten’97. De opening van dit nieuwe veld werd groots gevierd door middel van een demonstratiewedstrijd en een druk bezochte receptie. Voorts werd een oefenveldje voor de jeugd aangelegd naast het hoofdveld.
 
Anno 2015 is MHC Forescate uitgegroeid tot een vereniging met maar liefst ruim 1250 leden. Met een dergelijke ledenomvang mag Forescate zich in de rangschikking van de KNHB rekenen tot de 10% grootste clubs in Nederland.
De club kan trots zijn: Forescate is een kerngezonde vereniging in het centrum van de plaatselijke samenleving.