Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
Contributie 
De contributiebedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Conform de ALV zijn de contributies voor het seizoen 2023-2024 als volgt vastgesteld:Senioren / Veteranen €  410
Jonge Senioren (18 - 25 jr) €  364
Trimmers / trainingsleden 
€  260
Junioren O12-O18 €  384
Jongste Jeugd  O10 €  338
Jongste Jeugd O8
€  286
Benjamini's (6-7 jr) €  234
Kabouters (4-6 jr)
€  161
G-leden €  260
Sevens
DinsdagDames competitie


 
                         €  260
                         €  300
                                                                                           
Aanvullende informatie:
 
 • * De maximale contributie per gezin is vastgesteld op € 1.424,00.
 • * Kosten van zaalhockey worden separaat geincasseerd.
 • * Eenmalig entreegeld (per lid) € 85
 • * Bijdrage voor een donateur   € 85
 • * Voor nieuwe leden die pas in de 2e helft van het lopende competitieseizoen (na 1 januari) lid worden,
     geldt een korting op de contributie van 50%.  Deze korting geldt niet voor het inschrijfgeld.
 • * De hoogte van de contributie is afhankelijk van de leeftijd van het lid en niet  van het team waar het
     lid uiteindelijk in speelt.
 • * Trainingsleden mogen maximaal 6 wedstrijden per jaar in competitieteams meespelen als invaller.
 

 
Automatische incasso
 
Betaling van contributie gebeurt via een machtiging tot automatische incasso.
Inning van de verschuldigde seizoenscontributie vindt plaats in twee termijnen, te weten in augustus en oktober.
Daarnaast is er uiteraard de jaarlijkse incasso van de zaalhockeycontributie.
 
 
 
Indien een lid de MHC Forescate nog niet heeft gemachtigd tot automatische incasso van contributiegelden, dan dient het gehele bedrag te zijn betaald per eind augustus.
Bovendien wordt er een toeslag van 20,00 euro (per verschuldigde contributie) in rekening gebracht.
Voor het alsnog verlenen van een machtiging tot automatische incasso kunt u een mail sturen aan [email protected].